#AMiNORMAL

AMiNORMAL# | פרק 1 - למה לא בא לה?

מסתבר ש"חוסר עוררות מינית נשית" היא קטגוריה חדשה בספר הפרעות הנפש (שמו ה-DSM). מה הם הסימפטומים של "ההפרעה"? ומי בכלל יודע מזה חשק מיני נורמלי? נשים בגילאים שונים ומדינות שונות מספרות מה הורג להן את החשק
מערכת כאן
03 בינואר 2022
13:02