t
שאלה ותשובה עונה 3 | פרק 2 - שירה וסיון
צילום מסך

שאלה ותשובה עונה 3 | פרק 2 - שירה וסיון

מורשת, פרשת "יתרו". שירה אלק, עיתונאית יוצאת בשאלה שחשפה פרשיות פגיעה מינית בחברה החרדית, בשיחה אישית עם סיון דרשן, עובדת סוציאלית חוזרת בתשובה, מטפלת במיניות בחברה הדתית, על הבחירות שעשו בחייהן.
מערכת כאן
21 בינואר 2022
13:00