t
שאלה ותשובה עונה 3 | פרק 5

שאלה ותשובה עונה 3 | פרק 5 - שחר ועובדיה

מורשת, פרשת "תצוה". עובדיה חממה, מוזיקאי חוזר בתשובה, ושחר שורק, נגן חליל וקלרינט יוצא בשאלה, בשיחה על מוזיקה מקודשת ועל הבחירות שכתבו את סיפור חייהם
מערכת כאן
11 בפברואר 2022
13:05