t
קול התור

קול התור | פרשת תזריע

האם זה אפשרי לקבוע מראש את מין הילוד? האם זה בכלל מוסרי? פרשת תזריע מדברת על כך באופן ברור וגלוי ואף נותנת לאישה תפקיד מרכזי בנושא. הודיה זינגבוים מתיתיה יצאה לפגוש את ד"ר עידית בן יאיר, מומחית לפריון, שתנסה לעזור לה להבין כיצד ניתן להשפיע על התהליך, והאם זהו מעשה נכון
מערכת כאן
31 במרץ 2022
19:46