t
כאן מכירים

כאן מכירים | אנחנו ממוצא איראני

"הם לקחו אותה 100 שנה אחורה": איראן שהם הכירו הייתה מדינה פתוחה ומתקדמת, עד שיום אחד עלה לשלטון משטר חדש וקיצוני ששינה את חייהם מן הקצה אל הקצה. הזכרונות משם עדיין מעלים בהם געגוע, והם חולמים על היום שבו יוכלו לחזור לבקר
מערכת כאן
11 באפריל 2022
12:23