t
ליד המפית | ירושלים

ליד המפית | ירושלים

אפרים גרינבלט, ממסעדת ״שמאלץ״ והבר ״האץ׳״, ממליץ לשף ברק יחזקאלי על מקומות כשרים שהוא אוהב לאכול ולבלות בהם בירושלים
מערכת כאן
16 במאי 2022
22:17