t
-

היכונו לביאת היס-מנים: מה מתכנן נתניהו לעשות עם היועצים המשפטיים?

רה"מ המיועד רוצה להפוך את התפקיד של היועצים המשפטיים ל"משרות אמון" או במילים אחרות לכאלה שרק יגידו לו - כן. אבל הדבר הזה לא עומד להפוך אותנו למודל האמריקני, אלא יותר למודל ההונגרי - וכנראה שזו לא המדינה שהיינו רוצים להידמות לה
שאול אמסטרדמסקי
24 בנובמבר 2022
17:07
עודכן ב 13:03

ראש הממשלה המיועד בנימין נתניהו רוצה להפוך את היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה ל"יס-מנים". סליחה, בעלי "משרות אמון". איזה שם חמוד זה "משרות אמון", כמו "ביטוח מנהלים". בקיצור, הוא רוצה אנשים שיעשו מה שהשרים אומרים ולא יועצים משפטיים שמפריעים כל הזמן לפעילות.

אני רק שאלה - אם כבר מחליפים את היועצים המשפטיים, למה לא להחליף גם את חשבי המשרדים? גם הם מפריעים לעבוד. כל היום אומרים "לא, אי אפשר להוציא על זה כסף", "לא, זה לא בסדר, אדוני השר". יאללה נו - משרות אמון. שגם הם ימצאו פרצות בחוק איך אפשר להעביר תקציבים.

כשחושבים על זה, למה בכלל צריך יועצים משפטיים? אם כל המטרה זה להביא אנשים שיאפשרו לעשות דברים, בואו נוותר על התפקיד הזה בכלל, והדרג הנבחר יוכל לעשות מה שהוא רוצה, רק בגלל שהוא נבחר.

אני יודע שאני לוקח את הטיעון הזה עד אבסורד, אבל הנקודה היא פה שיש מתח בין הדרג הנבחר לבין הדרג המשרת. הדרג הנבחר לא יכול לעשות מה שהוא רוצה רק בגלל שהוא נבחר. הוא חייב לעבוד עם אנשי המקצוע, עם משרתי הציבור. והם, תפקידם להגיד לדרג הנבחר.

אדוני השר, גברתי השרה, זה פשוט לא עובד עם מסגרות החוק. עכשיו אומרים לי: רגע, למה אנחנו לא יכולים פה כמו בארצות הברית? שם כל פעם שמתחלף שלטון, כל הפקידים, כל הדרג המקצועי הולך הביתה ובאים אנשים חדשים. זה נכון, אבל זו עסקת חבילה. במודל האמריקאי השלטון יושב ארבע שנים כמו פלס. כל שנתיים יש בחירות אמצע קדנציה, יש המון איזונים ובלמים שכל שהתפקיד שלהם הוא למנוע מהנשיא שיהיה לו יותר מדי כוח.

אנשי נתניהו לא מחפשים את המודל האמריקאי, הם מחפשים המודל ההונגרי. זו באמת המדינה שאנחנו רוצים להידמות אליה? אני לא טוען שכל מה שאנחנו צריכים זה שלטון פקידים, שיגידו לדרג הנבחר: "לא, אי אפשר לעשות כלום, רק אנחנו קובעים". ממש לא.

אבל אנחנו גם לא רוצים את הקיצון השני. אנחנו רוצים למצוא דרך לעבוד ביחד, אחרת אפשר להחליף גם את פקיד היערות ב"משרת אמון" ולהגיד לו: "פה שים עץ, את העץ ההוא תוריד". למה? כי אני אמרתי.