לא תשקוט הארץ | פרק ג - אל ארץ תחתית

מהיום הרביעי למלחמה ברור להנהגה הישראלית, אך עדיין לא לאמריקאים ועוד פחות מכך למצרים ולסורים, שצה״ל אינו מסוגל להשיג הכרעה
מערכת כאן
24 בספטמבר 2017
12:53