Airbnb
צילום: אי-פי

התשובה לחרם: מושל אילינוי פועל להפסקת השקעות ב-Airbnb

המושל האמריקני פנה למועצת ההשקעות במדינתו, על רקע החוק האוסר להחרים את ישראל. גורמים בארה"ב מעריכים כי פעולות כאלה מצד מדינות נוספות עלולות לפגוע ב-Airbnb כשתושק בבורסה
עמיחי שטיין
27 בנובמבר 2018
21:21

מושל אילינוי שבארצות הברית, ברוס ראונר, המליץ למועצת ההשקעות של מדינתו ומפעיל עליה לחץ כבד להפסיק את ההשקעה בחברה להשכרת דירות Airbnb. זאת בעקבות החלטת החברה בשבוע שעבר להסיר מהאתר דירות שנמצאות בשטחי יהודה ושומרון. כך נודע היום (שלישי) לכאן חדשות.


גורם בסביבתו של המושל אמר לכאן חדשות כי ראונר מוטרד מהחלטת החברה. פעילותו כעת לגרום למועצת ההשקעות, שתתכנס בחודש הבא, להפסיק את ההשקעה ב-Airbnb, נעשית על בסיס החקיקה הקיימת במדינה שאוסרת על השקעות בחברות שמחרימות את ישראל.

אילינוי היא לא המדינה האמריקנית היחידה שבה אושר חוק מהסוג האוסר חרם על ישראל, ולכן ייתכן שגם במדינות נוספות יפעלו באופן דומה למושל אילינוי. גורמים בארצות הברית אמרו לכאן חדשות כי הם מאמינים שפעולות כאלו מצד מדינות שונות בארצות הברית יגרמו לרתיעה מצד משקיעים כש-Airbnb תונפק בבורסה, ייתכן כבר ב-2019.

בשבוע שעבר הודיע שר התיירות יריב לוין כי משרדו יפעל להגשת תביעות בארצות הברית נגד Airbnb. בריאיון לכאן רשת ב' אמר לוין: "זאת החלטה צבועה ומקוממת. אנחנו פועלים במספר מישורים. פנינו לחברה בדרישה שההחלטה הזאת תבוטל. נפעל שתוגשנה תביעות בארצות הברית נגד החברה.

"בנוסף לזה אנחנו בוחנים אפשרות להטיל מיסוי על פעילות החברה כך שהיא תישא במחיר כלכלי כבד על ההחלטה הזו ויימנע מצב שבו ישנה אפליה בין אזרחים ישראלים ואזורים שונים בארץ. אנחנו עושים מאמצים גדולים להגדיל את התיירות ביהודה ושומרון".