איך להפוך כוס מים בלי שהמים ישפכו?

איך להפוך כוס מים בלי שהמים ישפכו?🥛

איך לסובב כוס מעל הראש בלי שתוכנה ישפך
מערכת כאן חינוכית
22 בדצמבר 2019
15:22