מזרקה בתוך בקבוק ⛲

מזרקה בתוך בקבוק ⛲

מזרקה שפועלת בתוך בקבוק זכוכית באמצעות שינויי לחץ
מערכת כאן חינוכית
22 בדצמבר 2019
16:33