רקע

נתוני צריכה יומיים

ריכוז נתוני צריכה ליום 06/04/2020
אגף המחקר
01 בינואר 2020
13:00
עודכן ב 07 אפריל 12:30

בכל יום בשעות הצהריים יעלו כאן נתוני הצריכה היומיים בחשבונות הדיגיטל של כאן:

נתוני צריכת תוכן ליום 06/04/2020

תכני טלוויזיה
דקות צריכה: 12,777,036
צפיות: 3,319,567

תכני דיגיטל
דקות צריכה: 1,091,270
צפיות: 925,366

תכני אודיו
צריכת תוכן: 1,986,286

כאן מודדים 06/04/2020