t
אולם בית משפט - מתוך "שופטים בשר ודם"

שופטים בשר ודם | ליווי משפטי

עולם המשפט עמוס במושגים משפטיים ומורכבים שלעתים אינם ברורים לציבור הרחב. כאן עושים לכם סדר ומפרקים את המונחים העומדים במוקד פרקי הסדרה התיעודית "שופטים בשר ודם", עם הצצות ופרשנויות של שופטים שהתראיינו במסגרת הסדרה
מערכת כאן
15 בפברואר 2021
21:44
עודכן ב 08 מרץ 23:13