t
אורית נבון ורותם טל - מונולוגים של החלמה

מונולוגים | "ביום הראשון שיצאנו היא אמרה לי: 'אנסו אותי'": מונולוגים של החלמה

שקד הבטיח לרותם שלא יוותר לאחר שסיפרה לו שנאנסה. שי לי האמינה שלא תתחתן בגלל הפגיעה. ולאחיקם הזוגיות עזרה לחזור לאהוב את עצמו. אלה הסיפורים של זוגות שמתמודדים עם פגיעה מינית בעבר של אחד מהם
אורית נבון
17 בפברואר 2021
11:29