t
כאן מכירים

כאן מכירים | השליח שהצטרף למסיבה, והלקוחה שנתנה משולש פיצה כטיפ: וידויים של שליחים

מה הם עשו לפני שנהיו שליחים? כמה שעות הם עובדים ביום? מה המקרים הכי הזויים שקרו להם ומה הטיפ הכי גבוה שקיבלו? שליחות ושליחים משתפים
מערכת כאן
18 בפברואר 2021
13:52