-

היסטוריה בכל מקום שאתה דורך - או מוקש | ד"ש מהבונקרים ברמה

כבר שנים חיל ההנדסה מנקה את רמת הגולן ממוקשים, חומרי נפץ וציוד שהצבא הסורי השאיר ברמה לפני עשרות שנים. אבל בין הפיצוצים מוצאים שם חיילי צה"ל ומבקרים אחרים גם פריטים וחפצים אישיים ישנים – חלקם של הסורים שצפו אל ישראל, וחלקם גם של חיילים ישראלים שלחמו בה ולא חזרו מהקרב
רובי המרשלג
25 בפברואר 2021
22:14