t
-

כאן גרים בכיף: הדירה הראשונה לזוגות עם מוגבלויות

בשנה האחרונה בילוי זוגי הסתכם לרוב ב"ערב בבית", אבל לא לכל הזוגות האוהבים הייתה האפשרות ליהנות אפילו מזה, כשהמדינה עדיין ממעטת לאפשר לזוגות של בעלי מוגבלויות והפרעות נפשיות לנהל חיים משותפים. כך נראית מבפנים הדירה הראשונה והיחידה בארץ שמשרד הרווחה פתח עבור זוגות
שירלי ברקוביץ'
28 בפברואר 2021
10:37