t
דניאלה רגב - כאן סקרנים

כאן סקרנים | למה אסור לקטוף פרחים מוגנים ואיך זה קשור למרגרינה?

עד אמצע שנות ה-60 אזרחים טובים היו יוצאים לטבע לקטוף כלניות, רקפות וחצבים, אפילו בתי הספר היו מוציאים תלמידים לקטוף פרחים כדי לשלוח אותם בגלויות לילדי הגולה. אבל החשש מארץ ישראל לא פורחת ומהפגיעה בטבע הוליד את קמפיין התודעה מהיעילים ביותר בישראל - הפרחים המוגנים
דניאלה רגב
01 במרץ 2021
12:06