t
ניצה בן דב
שי רודין

פיאסקו בפרס ישראל: שופטת בוועדה טוענת שכלת הפרס ניצה בן דב לא ראויה לו

"פרופ' ניצה בן דב לא עומדת בסימן המצויינות של משכמה ומעלה, כפי שדורש הפרס… מצאתי את עצמי במיעוט, וכל נסיון מראש לשכנע ולנמק לגבי הבחירות שלי עלו בתוהו"
יובל אביבי ומיה סלע
08 במרץ 2021
12:23

פיאסקו בפרס ישראל: שופטת שהעניקה את הפרס לפרופ' ניצה בן דב חוזרת בה. בתוכנית "מה שכרוך" עם יובל אביבי ומיה סלע נחשף היום מכתב ששלחה פרופ' יפה ברלוביץ לשר החינוך יואב גלנט, ובו היא כותבת שבן דב לא ראוייה לפרס, ושהבחירה בה הוכתבה מראש. זו לא הביקורת הראשונה שמושמעת על הבחירה בבן דב ככלת פרס ישראל לחקר הספרות. במכתבה היא כותבת: "פרופ' ניצה בן דב היא חוקרת חרוצה ומגוונת, אבל היא לא עומדת בסימן המצויינות של משכמה ומעלה, כפי שדורש הפרס… מצאתי את עצמי במיעוט, וכל נסיון מראש לשכנע ולנמק לגבי הבחירות שלי עלו בתוהו".

לדבריה, "הייתי נדהמת כאשר הבנתי שנבחרנו כנשים כדי לחולל אפליה מתקנת ולהעניק את הפרס לאישה חוקרת… במעמד של בחירת פרס ישראל, הקריטריון לבחירה הוא קודם כל שיוויון מגדרי בסימן של מצויינות...  מצאתי עצמי נאלצת לוותר על הבחירה החופשית שלי ולהיעתר, אמנם לבחירה מגדרית, אבל מוכתבת". 

עוד היא מבקרת את אחת השופטות הנוספות בוועדה, הסופרת יהודית רותם: "במקרה של שיפוט חקר הספרות העברית והכללית... דרוש ידע ובקיאות בחומר האקדמי המוגש, שלא לדבר על כלים אנליטיים, ביקורתיים, מקצועיים. לצערי הגב' רותם, לא רק שלא הייתה בקיאה בחומר המוגש, אלא השתמשה בכלים 'ביקורתיים' אמוציונליים, בקובעה לגבי חוקר זה או אחר שהוא 'משעמם' או 'קשה להבינו', ומכאן העדפתה חוקר נגיש לקריאה". 

תגובת יהודית רותם: "נבחרתי על ידי משרד החינוך,  ומשרד החינוך יגיב. ואחרי הכול היא חתמה מרצונה ואף השתתפה בניסוח נימוקי הבחירה באשה הראויה ביותר לפרס".

תגובת פרופ' ניצה בן דב: "אני לא בחרתי בעצמי, לא ידעתי שזה רק שופטות, לא ידעתי מי הן, רק ידעתי שהגישו אותי למועמדות וזהו. מה יש לומר שמישהי מסתייגת, למה היא לא הסתייגה כבר אז? אני לא יודעת ואני די מופתעת ועצובה על זה. אמר לי שר החינוך שנבחרתי פה אחד, ושמחתי שנבחרתי וזהו". 

ממשרד החינוך נמסר בתגובה: "הוועדה שנבחרה לדון במתן הפרס לחקר הספרות העברית והכללית פעלה באופן מקצועי ובלתי תלוי. בתוך כך, החלטתה הסופית התקבלה ללא משוא פנים וללא כל דופי. הוועדה דנה בשורה של מועמדים והחליטה פה אחד, ובכללם החברה הפרופ' יפה ברלוביץ', לבחור במועמדת הפרופ' ניצה בן דב. פרופ' ברלוביץ' אף היתה שותפה בכתיבת הנימוקים למתן הפרס. יצוין, כי בראש הועדה עמדה פרופ' עליזה שנהר, שכיהנה בראש החוג לספרות עברית והשוואתית באוניברסיטת חיפה. היא העמידה יצירות רבות, בהן: ספרי קריאה, ספרי לימוד, ספרי שירה ועריכת ספרים. הסופרת יהודית רותם מונתה לחברה בוועדה לאור כישוריה הספרותיים, היצירות הרבות שהיא העמידה והרצון לשלב אנשי יצירה בוועדה. המשרד דוחה כל ניסיון להטיל דופי בחברות הוועדה או בזוכה".

זה לא האקורד הראשון בסאגת פרס ישראל הניתן לפרופ' ניצה בן דב. עוד לפני המכתב הזה ד"ר גלעד פדבה, שלימד באוניברסיטת חיפה תחת פרופ' ניצה בן דב, איים להגיש בג"צ אם לא ישלל ממנה פרס ישראל לספרות עברית וכללית. הוא הגיש תביעה נגד אוניברסיטת חיפה ובן דב בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה בגין מה שהוא מכנה "התעמרות, הוצאת לשון הרע ופיטורין לא חוקיים", ושלח לשר החינוך יואב גלנט מכתב שבו הוא מבקש לבטל את הענקת הפרס לאור כתב התביעה.