t
זמן קורונה | 13.03.21

משבר החל"ת: מעסיקים מתקשים להחזיר את העובדים

תוכנית שבועית שתעסוק בעניינים אזרחיים והשלכות משבר הקורונה על חיינו, בשילוב מיטב כתבות כאן חדשות. בהגשת יפעת גליק
מערכת כאן
13 במרץ 2021
19:46

סרטון מונגש לבעלי לקות שמיעה