תמלולי האונס במלונית, ירין שרף

תמלולי החקירה חושפים: המשטרה לא חקרה עד מרכזי בפרשת התקיפה במלונית

השבוע דווח בכאן חדשות על השלמות חקירה שאישר מ"מ פרקליט המדינה, לקראת שינוי אפשרי של סעיף העבירה מבעילה אסורה בהסכמה לאונס. בעדות דרמטית שמסר חברה לשעבר של הילדה הוא אומר למשטרה: בת ה-13 נפגשה במלונית עם אדם נוסף, שייתכן שאף הוא אנס אותה. למרות העדות, במשטרה ובפרקליטות לא בדקו את הדברים
דניאל אלעזר
18 במרץ 2021
21:56