תחזית: סוף שבוע אידיאלי לטיולים

התחזית: סוף שבוע אידיאלי לטיולים

מחר ובשבת תחול עלייה במידות החום. ביום ראשון ייעשה חם מהרגיל עד שרבי בפנים הארץ ובדרומה. ביום שני יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי. יירד גשם מקומי וייתכן אובך
שרון וכסלר
18 במרץ 2021
22:58