t
משחקי הכיס | 04.04.21

מה גודל הפגיעה הכלכלית בתלמידי ישראל?

תכנית יומית בגובה העיניים, בהגשת ראש התחום הכלכלי של כאן חדשות, שאול אמסטרדמסקי. כל מה שחשוב ורלוונטי, במילים של בני אדם. החדשות, הפרשנויות המומחים והפינות שיעזרו לכם להבין את החיים עצמם קצת יותר טוב.
מערכת כאן
04 באפריל 2021
20:00

סרטון מונגש לבעלי לקות שמיעה