שידור שמות חללי מערכות ישראל

06.06.1986 - 26.03.1991

שידור שמות חללי מערכות ישראל 14.04.2021 - 14:00-15:00
מערכת כאן
14 באפריל 2021
14:00