שידור שמות חללי מערכות ישראל

27.03.1991 - 19.09.1995

שידור שמות חללי מערכות ישראל 14.04.2021 - 15:00-16:00
מערכת כאן
14 באפריל 2021
15:00