t
צילום מסך

הבלתי חשובים | ספיישל יום העצמאות

ההיסטוריה שלנו מלאה באירועים שבמבט ראשון נראים בלתי חשובים, אך ממרחק השנים, מספרים סיפור גדול יותר על מי שהיינו ומה שאנחנו היום. בפרק מיוחד ליום העצמאות: ילדי ה' באייר תש"ח שנולדו ממש עם מדינת ישראל
מערכת כאן
15 באפריל 2021
13:00