משדר מיוחד מטקס הקראת שמות הנופלים בהיכל הזיכרון ב

משדר מיוחד מטקס הקראת שמות הנופלים בהיכל הזיכרון בהר הרצל בירושלים | 2021

משדר מיוחד מטקס הקראת שמות הנופלים בהיכל הזיכרון בהר הרצל בירושלים.
מערכת כאן
14 באפריל 2021
10:14

סרטון מונגש לבעלי לקות שמיעה