t
מעבר לעולמנו | פרק 3
צילום מסך

מעבר לעולמנו | פרק 3

פרק 3- מערכת השמש הפנימית. בפרק זה יתוארו המשימות השונות לחקר כוכבי הלכת הפנימיים במערכת השמש, ובהם נוגה, מאדים וכוכב חמה, ותתואר האפשרות לחקור את פני השטח של השמש עצמה
מערכת כאן
31 ביולי 2021
10:05