עצם העניין | 20.04.21

עצם העניין | 20.04.21

העיתונאי קלמן ליבסקינד בתוכנית ראיונות יומית. על הפרק: הדילמות והעימותים שמובילים את סדר היום החדשותי
מערכת כאן
20 באפריל 2021
17:45

סרטון מונגש לבעלי לקות שמיעה