t
מתוך "לוחמים"

לוחמים עונה 1 | "אסור לנו לדבר, אלא אם אמרו שמותר": פרק 3 - אני נשבע

בשבוע שדאות הלוחמים לא מדברים בלילות, צריכים לארגן שמירות, חוטפים עונשים ומתמקצעים בנשק. ההסתגלות לא קלה. הצחוקים והמנות קרב מפצים, יש שיחות על אלוהים וגם - מה זה "נוהל בנדה"? ובסוף - הפתעה
מערכת כאן
22 באפריל 2021
11:04