מתוך "לא מאמינים"

לא מאמינים | אלרגי למים, בחור ללא אגודלים ואישה עם 2 מערכות רבייה

איך מאור מתקלח עם אלרגיה למים? איך סיימי מחזיק חפצים בלי אגודלים? ואיך נעמה נכנסה להריון אם יש לה שני נרתיקים? יצחק יצא לפגוש את הישראלים הכי מיוחדים שמסתובבים בינינו
יצחק מנדל
26 באפריל 2021
11:32