כאן שיר | פיקציה דיקטטורה

בתי איני יכולה לשאת את מונוטוניות הקול המונה שגיאות | סיגל בן יאיר
מערכת כאן
26 בינואר 2017
00:00