דירוג נקיון למסעדות

ברחבי העולם נוהגים לדרג בתי אוכל על פי רמת הנקיון שלהם, לא הגיע הזמן שנאמץ את המנהג גם כאן?
מערכת כאן
30 בינואר 2017
00:00