בגרויות בצל קורונה

"משרד החינוך איבד שליטה, יתוקנו ציוני בגרות ל-23 אלף תלמידים"

ועדת תירוש שמייעצת לשר גלנט בנוגע להתנהלות המשרד בתקופת הקורונה מצאה כי היה כשל ניהולי בעבודת המטה: "שיתוף הפעולה בין האגפים לקה בחסר עד כדי מידור הדדי מנתונים והחלטות"
לירן כוג'הינוף
14 במאי 2021
09:00

ציוני הבגרות הפנימיים שהורדו ל-23 אלף תלמידים בקיץ בשנה שעברה יחזרו לציון המקורי שנתן בית הספר. בכך מאמץ שר החינוך גלנט את המלצת ועדת תירוש שבחנה את סוגיות בחינות הבגרות בתקופות הקורונה. הוועדה מצאה כי ההורדה המכוונת של הציונים בשנה שעברה בידי משרד החינוך יצרה הטיות וטעויות בקביעת הציונים.

ועדת תירוש מונתה בסוף חודש דצמבר 2020 ובין חבריה נשיאת מכללת לוינסקי, מנהלת המרכז הארצי לבחינות והערכה, מומחה לכלכלת חינוך והיועצת הפדגוגית במרכז מדעני העתיד. הביקורת מתייחסת לקיץ של שנה שעברה, בו שר החינוך היה רפי פרץ והמנכ"ל היה שמואל אבואב.

לגבי התנהלות משרד החינוך בתקופות הקורונה לעניין בחינות הבגרות, הוועדה מצאה כי היה כשל ניהולי בעבודת המטה של המשרד. "לא הייתה הלימה בין הגדרת תפקידם של הגורמים הרלוונטיים במטה ותחומי אחריותם, לבין התפקיד בקביעת מתווה הבחינות", קבעה ועדת תירוש והוסיפה: "שיתוף הפעולה בין האגפים לקה בחסר עד כדי מידור הדדי מנתונים והחלטות. נתק זה מנע יישום של הליכי בקרה הדדית של האגפים על היבטים שונים של קביעת מתווה הבחינות. המשרד לא היה ערוך כלל להמרת בחינות חיצוניות בציונים בית-ספריים, לא מבחינה מתודולוגית ולא מבחינה טכנית. לא הייתה פלטפורמה מתאימה לקליטתם של הציונים ממירי בגרות חיצונית, וזו נבנתה תוך כדי פעולה".

"לא הייתה הלימה בין הגדרת התפקיד של הגורמים במטה. שיתוף הפעולה בין האגפים לקה בחסר עד כדי מידור הדדי מנתונים והחלטות"

על פי ועדת תירוש: "בניגוד להחלטת משרד החינוך על צמצום של 30% מחומר הלימוד בכל מקצועות הבגרות, בפועל התגלתה שונות רבה בין המקצועות והחלטות המפמר"ים. השונות נעה בין צמצום של 10%עד 25% מחומר הלימוד לכל היותר".

כפי שפורסם לראשונה בכאן רשת ב' - ועדת תירוש ממליצה לטווח הארוך לצמצם באופן קבוע את מספר הבחינות החיצוניות ל-5-4 בחינות, ולבטל את ההערכה החלופית של 30% בבחינות הפנימיות.

בימים אלה בוחנים שר החינוך ומנכ"ל המשרד את המלצת הוועדה להטמיע את המתווה גם על שנת הלימודים תשפ"ג ובכלל. הציונים במקצועות שלא יתקיימו במתכונת חיצונית ייקבעו על ידי בית הספר. לפי מתווה משרד החינוך, לשם אבטחת איכות הציון תתבצע הכשרה מסודרת של המנהלים והמורים בהערכה בית ספרית.