דניאל ברקת - כאן לרגע

כאן לרגע | איך מעבירים מסרים בעזרת פרחים?

ביקרנו בסטודיו של דניאל ברקת, בו היא שוזרת, מצלמת ובעיקר - מספרת סיפור
מערכת כאן
16 במאי 2021
09:08