אילן ישועה בביהמ"ש המחוזי בירושלים, 05.05.21
צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

ישועה: כששאול נכנס לוואלה הוא הורה לי לא לגעת בנוני מוזס, המתחרה הגדול שלי

משפט נתניהו - עדות אילן ישועה: בחקירתו הנגדית על ידי עוה"ד של הזוג אלוביץ' התייחסה ההגנה לטענות ישועה שההתערבות היתה רק לטובת נתניהו והביאה התכתבויות על מקרים אחרים עליהן התכתבו האלוביצ'ים וישועה • אלוביץ' טען במסרון לישועה: העיתון כלכליסט דרש מבזק כסף כדי להימנע מסיקור שלילי. בכלכליסט הכחישו: שקר מתועב, חולני והזוי
תמר אלמוג
18 במאי 2021
11:21
עודכן ב 11:45

בבית המשפט המחוזי ירושלים נמשכת היום (רביעי) חקירתו הנגדית של עד התביעה אילן ישועה, מנכ"ל וואלה לשעבר בתיק 4000. החקירה נוהלה היום על ידי פרקליטתה של איריס אלוביץ', הנאשמת בפרשה. ישועה נשאל על מקרים נוספים שבהם התבקש להוריד כתבות או להתערב בתוכן באתר, זאת על מנת להוכיח שבניגוד לעדותו - זה לא קרה רק בעניינים הנוגעים לנתניהו ומשפחתו. 

לצורך כך הוצגו התכתבויות של ישועה עם ינון מגל, העורך אז, מהן עולים קשרים עם שורה של אנשים. בין היתר העיד ישועה, כי אלוביץ' חשש מנוני מוזס. ישועה העיד: "כששאול נכנס לוואלה הוא הורה לי - אסור לגעת בנוני מוזס. הייתי צריך לקדם את המתחרה הכי גדול שלי!".

מקו החקירה הנגדית של סנגורי אלוביץ', עלו טענות מטרידות על דרכי פעולה לכאורה של גופי תקשורת גדולים. במסרון ששלח בעל השליטה אלוביץ' למנכ"ל ישועה, והוצג היום בבית המשפט, נכתב: "אתה לא מסוגל להגיד להם (לחברת הוט -ת"א) מה שכלכליסט אמרו לנו (לבזק - ת"א): 'תנו לנו חסויות ב-400 אלף בשנה ולא נכתוב נגדכם'". בעיתון כלכליסט הכחישו היום בחריפות את המשתמע מתוכן המסרון, וכתבו: "הדברים ששאול אלוביץ' ייחס לכלכליסט הם שקר מתועב חולני והזוי, שאין לו כל יסוד במציאות".

משפט נתניהו – יומן צפייה: "עוד יום" מסכמים את עדות ישועה, פרק ראשון

עוד בחקירה הנגדית נשאל ישועה על מקרים נוספים, שאינם נוגעים לנתניהו, והתערב בהם בעריכה ובתוכן. עוה"ד רוזן עוזר הטיחה בו כי הוא התערב בתוכן ממש, אמר לינון מגל העורך "תעלה" או "תוריד" ידיעות, זאת בסתירה למה שאמר בעדותו הראשית. ישועה המשיך לטעון כי אין סתירה וכי רוב ההתערבות היתה בענייני ראש הממשלה ומשפחתו: "היו מקרים נוספים של התערבות ופניות שאני קורא להן נורמליות", אמר.

מוקדם יותר הבוקר עימתה עורכת הדין מיכל רוזן עוזר את ישועה עם דבריו על חשיבות אתר וואלה,  והראתה כי האתר היה מאופיין בתכנים שאינם חדשותיים כלל. לצורך כך הוצגה לדוגמה כתבה מהעין השביעית מלפני כשבע שנים שמתייחסת לאתר וואלה כאתר שהוא ממש "פורנו רך". ההגנה טוענת כי זאת הוכחה שהאתר לא נתפס כחשוב ומשמעותי כטענת ישועה, גם בתקופה שהוא מתאר כשיא הלחץ והסיקור המוטה.

בשבוע שעבר, התמקדה החקירה הנגדית בעסקה למכירת יד 2. ישועה הסביר, בעקבות שאלת בא כוחו של שאול אלוביץ' עורך הדין ז'ק חן, הסביר כי כשאמר בעדותו שישנן הטבות רגולטוריות תמורת הסיקור המוטה, הוא התכוון להחלטות. זאת מכיוון שהוא אינו יכול לקבוע שהייתה הטבה בהחלטה.

באותו שבוע, יום קודם נחקר על ידי עורך דינו של שאול אלוביץ', ז'ק חן. החקירה מתמקדת באמירות של ישועה מזמן אמת. מבחינת ההגנה, הם ממשיכים להציג את האמירות כדי להראות שמנכ"ל וואלה לשעבר לא חשב שמדובר בעבירה פלילית או בעסקה לא לגיטימית, והטענה הזאת עלתה רק מאוחר יותר. 

"כשנאמר 'חסר לגדול שלא יספק את הסחורה', ממש לא חשבתי שזה משהו פלילי", העיד ישועה בקשר לעסקת יד 2. "בראש שלי זה היה לגמרי לגיטימי. חשבתי שהעסקה ראויה ואם מישהו מכשיל אותה זה לא ראוי".