t
ארכיון
צילום: הדס פרוש, פלאש 90

3 שבועות ביולי, בלי נוכחות חובה לתלמידים ולמורים: התוכנית להארכת הלימודים

גני הילדים ובתי הספר היסודיים ימשיכו בפעילות עד ל-21 ביולי • חטיבות הביניים ובתי הספר התיכוניים יחליטו בעצמם אם לפעול
לירן כוג'הינוף
23 במאי 2021
19:17

לימודים בזמן החופש הגדול - למי שרוצה: שר החינוך יואב גלנט, שר האוצר ישראל כ"ץ, יו״ר השלטון המקומי חיים ביבס ויו״ר מרכז השלטון האזורי שי חג׳ג׳ הודיעו הערב (ראשון) על מתווה ההפעלה של תוכנית "בתי הספר והגנים מלמדים בקיץ". על פי עיקרי התוכנית, גני הילדים ובתי הספר היסודיים ימשיכו בפעילות עד ל-21 ביולי. בנוסף, חטיבות הביניים ובתי הספר התיכוניים יפעלו באופן גמיש על פי החלטת בית הספר וצורכי התלמידים.

בגני הילדים תתמקד התוכנית בפעילויות העשרה וחוויה, פעילויות יצירה ועוד. תיעשה עבודה ממוקדת עם ילדים העולים לכיתה א' בתחומי שפה ומתמטיקה. בגילי הגן תתמקד העבודה בהעשרת השפה ואוצר המילים. בנוסף, תיעשה העבודה עם הילדים בקבוצות קטנות.

בכיתות א'-ב' הלימודים יעסקו במקצועות הליבה - שפה ומתמטיקה. כיתות ג'-ד' יתמקדו בתחום לימודי השפה, המתמטיקה והאנגלית. בכיתות ה'-ו': מיקוד הלמידה יהיה גם הוא בתחום השפה, המתמטיקה והאנגלית.

ומה באשר להשתתפות כספית? ברשויות באשכולות למ"ס 4-1 ההורים אינם משתתפים במימון התוכנית. ברשויות באשכולות למ"ס 7-5, נוסף על השתתפות משרד החינוך והרשויות במימון, גובה השתתפות ההורים הוא 300 שקלים לכל תלמיד בכיתות גן עד ו' למשך כל התוכנית (כלומר, 20 שקלים ליום). ברשויות באשכולות למ"ס 10-8, נוסף על השתתפות משרד החינוך במימון, גובה השתתפות של ההורים יעמוד על 450 שקלים לכל תלמיד בכיתות גן עד ו' למשך כל התוכנית (כלומר, 30 שקלים ליום).

בחטיבות הביניים ובבתי הספר התיכוניים התוכנית תפעל החל מ-21 ביוני באופן גמיש על פי החלטת בית הספר וצורכי התלמידים. הלימודים בכיתות אלו תתמקד בשפה, מתמטיקה, אנגלית ומדעים. בתי הספר יוכלו להשתמש בתוכניות קיימות. במסגרת התוכנית, בית הספר רשאי לגבות תשלום של "דמי רצינות" בגובה של עד 30 שקלים ליום.

בראשית שנת הלימודים הבאה, תשפ"ב, בתי הספר יערכו מיפויים כדי לבדוק את רמת התלמידים במקצועות הליבה - שפה, מתמטיקה, אנגלית ומדעים, בהתאם לשכבת הגיל הרלוונטית ויערכו ניטור למיפוי פערים רגשיים.