זירת נפילת הטיל בחולון, לפני שבועיים
צילום: נועם רבקין-פנטון, פלאש 90

סוכם: מתווה פיצוי לעסקים בשל מבצע שומר החומות

עסקים בטווח של עד 40 ק"מ מגבול הרצועה יהיו זכאים לפיצוי באחד המסלולים המוצעים • תנאי להגשת תביעה בכל אחד מהמסלולים: תשלום משכורת לעובדים שנעדרו בשל המצב הביטחוני • כל הפרטים
ליאל קייזר
24 במאי 2021
14:34

שר האוצר ישראל כ"ץ ומנהל רשות המסים ערן יעקב סיכמו על מתווה פיצוי בגין נזקים עקיפים בשל מבצע שומר החומות. משרד האוצר יפרסם היום (שני) תקנות יעודיות והן יובאו לאישור של ועדת הכספים בימים הקרובים. על פי מתווה הפיצויים עסקים הנמצאים בטווח של עד 40 ק"מ מגבול רצועת עזה יהיו זכאים לקבל פיצוי מאחד משני מסלולי הפיצויים שנקראים "מסלולים ירוקים".

במסגרת "מסלול מחזורים" יוכל בעל העסק להגיש תביעה לקבלת פיצויים בגין ירידה במחזור העסקי בשל המצב הביטחוני, בהתאם לדיווח השוטף של העוסק למע"מ. הנוסחה תכלול השוואת המחזור העסקי בהתאם לשיטת הדיווח כאמור, לעומת תקופה מקבילה בשנת 2019. סך הפיצויים במסלול זה לא יעלה על מיליון שקלים.

במסגרת "מסלול שכר" יוכל מעסיק להגיש תביעה לקבלת החזר בגין שכר ששילם לעובדים עבור ימי היעדרותם, שנבעו כתוצאה מהמצב הביטחוני בהתאם להנחיית פיקוד העורף. הפיצויים יינתנו עבור עובדים שנעדרו ממקום עבודתם לצורך השגחה על ילדיהם הקטנים מתחת לגיל 14 ובעבור אדם עם מוגבלות, שנמנע ממנו להגיע למקום העבודה ולשהות בו משום שאינו יכול לעמוד בהנחיות פיקוד העורף.

בתוך כך, במסגרת המתווה נבחן מסלול הוצאות שוטפות, לפיו בעל עסק יוכל להגיש תביעה לקבלת פיצויים בגין הנזק התפעולי שנגרם לעסק בתקופה הרלוונטית. סך הפיצויים במסלול זה לא יעלה על מיליון שקלים. עוד נבחן גיבוש מסלול ייעודי לענף החקלאות. תנאי להגשת תביעה בכל אחד מהמסלולים הוא תשלום משכורת לעובדים שנעדרו בשל המצב הביטחוני, בתנאים שייקבעו בתקנות ובכפוף להוראות פיקוד העורף בדבר סגירת מוסדות חינוך.

כמו כן הוחלט כי, במקביל לפיצוי העקיף בגין המבצע, יימשכו המענקים והסיוע השוטף שבמסגרת רשת הביטחון הכלכלית לקורונה. בהתאם לכך, הגיש שר האוצר לאישור ועדת הכספים את הצווים למתן המענקים בגין החודשים מאי ויוני 2021, לרבות מענק השתתפות בהוצאות קבועות לתקופה זו. לאחר אישור ועדת הכספים, שר האוצר יחתום גם על הצו שמוריד את רף הזכאות למענק קבועות מפגיעה של 40% לפגיעה של 25% ומעלה.