t
שאול אמסטרדמקי

הם מפחדים? הסיבה למתקפה של הח"כים החרדים על בנט

גפני, דרעי וליצמן מאשימים את בנט ואומרים לו להוריד את הכיפה, אבל גם הם יודעים שעכשיו הם מחוץ לתמונה - ויש הזדמנות לחולל שינוי ענק בחברה החרדית בישראל, להקפיץ אותה קדימה ולהעלות את רמת החיים של המשפחות החרדיות, ושל כל החברה הישראלית
שאול אמסטרדמסקי
08 ביוני 2021
18:31

ראיתם את חברי הכנסת של המפלגות החרדיות מעלים עשן מהאוזניים? גפני ודרעי וליצמן מאשימים את בנט, אומרים לו להוריד את הכיפה, קוראים לו רפורמי, למה? כי הולכת להיות פה מלחמת דת.

צר לי, שום מלחמת דת לא הולכת להיות פה. הם יודעים פשוט שעכשיו הם מחוץ לתמונה ושעכשיו יש הזדמנות לחולל שינוי ענק בחברה החרדית בישראל ולקרב אותה ולשלב אותה באוכלוסייה הכללית. צעד שהיה צריך לקרות כבר לפני עשרות שנים, אבל ההנהגה הפוליטית החרדית מנעה אותו, כי בסיס הכוח הפוליטי שלה זה העוני של החברה החרדית.

הדבר הראשון שהממשלה לדעתי צריכה לעשות זה להוריד את גיל הפטור מצה"ל ל-21. חרדי שהגיע לגיל הזה, ילך תעבוד ולפרנס את המשפחה שלו. הדבר השני, הממשלה צריכה לסבסד בענק הכשרות מקצועיות, ולימודים, ואנגלית, ומתמטיקה ומה שאתם לא רוצים, בשביל שגם הם יוכלו להיכנס לשוק העבודה.

הגירוש מגן עדן | האזינו ל"עוד יום"

ודבר אחרון, הממשלה יכולה וצריכה להעמיק ולהרחיב את זרם החינוך הממלכתי-חרדי ככה שגם אחרי כיתה ו' ילמדו שם חשבון ואנגלית וכל מה שצריך. אפשר לעשות את זה. החרדים בכל העולם מוכיחים שאפשר להיות גם חרדים וגם לעבוד ולפרנס את עצמך בכבוד. אין שום סתירה בין הדברים האלה. רק בישראל יש מודל אחר. מודל של עוני ושל קצבאות, ומי שמתחזק אותו זו ההנהגה הפוליטית החרדית.

עכשיו יש הזדמנות היסטורית לקחת את כל החברה החרדית ולהקפיץ אותה קדימה ולהעלות את רמת החיים של המשפחות החרדיות, ושל הדורות הבאים ושל כל החברה הישראלית. החרדים עצמם רוצים את זה, אלה הפוליטיקאים והעסקנים שלהם שמנעו את זה. עכשיו הם כבר לא בתמונה. מה הפלא שהם כועסים?