הבלתי חשובים | פרק 2

הבלתי חשובים | יחידת השוטרות - פרק 2

איך הקמת יחידת שוטרות קטנה במחוז ת"א, סללה את הדרך של נשים לכוחות הביטחון הישראליים?
מערכת כאן
06 ביולי 2021
21:45