עומר פתיתו - כאן סקרנים

כאן סקרנים | למה יש בשפה העברית אותיות סופיות?

האותיות הסופיות בעברית כמו שאנחנו מכירים אותן היום, נכתבו בעבר בכלל באמצע מילה, פשוט כי הן היו האותיות הרגילות. מתי הףסיק להיות תקין לךתוב ךךה? למה בכלל צריך אותיות סופיות? ואיך הן הגיעו לכתב העברי?
עומר פתיתו
21 ביוני 2021
14:51