t
רובי המרשלג – הדודה מרי
צילום מסך

"מרי נתנה את הנשמה": מוקירים תודה לאמא של החיילים בלבנון

12 שנה לאחר מותה, "דודה מרי", מרי פיינר שדאגה לחיילים בגבול בדוכן שלה במטולה, תצטרף לרשימת מקבלי אות המערכה ללחימה ברצועת הביטחון
רובי המרשלג
22 ביוני 2021
00:23