תלמידים ברנה קיסן

איך מעודדים בני נוער שחוששים להתחסן לקורונה?

אבל הוא עדיין רחוק מֶהיעד שהִציבו בֶּמערכת הבריאות – 30 אלף מתחסנים חדשים ביום, עד שישי הבא. הִפגשנו היום בין נערים שעדיין לא התחסנו לֶבֿין פרופסור דרור מבורך – מנהל מחלקה פנימית בַּהדס֫ה עין כֶּרם וֶראש הַוַועדה לֶתופְעות לוואי חמורות של החיסון, וֶהוא ניסה להסביר וּלְשכנע לַמה חשוב שיתחסנו
אוריה אלקיים
29 ביוני 2021
23:08
עודכן ב 19:23