רה"מ בנט
צילום: פלאש 90

המטרה - "חיסכון של 75 מיליארד שקל": התוכנית הממשלתית לצמצום הביורוקרטיה

אחת מבעיות היסוד של המשק היא הרגולציה העודפת. הממשלה תקדם תוכנית, במסגרתה תוקם בחוק רשות הרגולציה כרשות מקצועית במשרד רה"מ. לפי הערכות ה-OECD: שיפור הרגולציה יגדיל את התוצר לנפש
דנה ירקצי
06 ביולי 2021
12:33

ראש הממשלה נפתלי בנט, שר האוצר אביגדור ליברמן, שר המשפטים גדעון סער וסגן השר במשרד ראש הממשלה אביר קארה יציגו היום (שלישי) את התוכנית הלאומית להפחתת הרגולציה והביורוקרטיה. בדוח המלצות הצוות הבין-משרדי לרגולציה חכמה ציינו כי משבר הקורונה חשף את חשיבות הרגולציה לתפקוד המדינה, וחידד את בעיות היסוד במשק, אחת מהן - הרגולציה העודפת. המטרה - "חיסכון של 75 מיליארד שקלים".

על פי הערכות, פוטנציאל ההשפעה הכלכלית של שיפור הרגולציה בישראל על התוצר עומד על בין 58 ל-100 מיליארד שקלים. ה-OECD (הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי) העריך: "שיפור הרגולציה בישראל, אפילו רק לממוצע ה-OECD, יגדיל את התוצר לנפש ב-3.75% תוך חמש שנים ו-5.57% בתוך עשור". ישראל, על פי הדוח, מצויה מאחור בהשוואה למדינות מתקדמות באיכות המערכת הרגולטורית שלה. 

צוות רגולציה חכמה ממליץ לאמץ מספר צעדים מרכזיים לגיבוש פתרונות ארוכי טווח. ראשית, חקיקת חוק מסגרת שיסדיר את התהליך הפנים-ממשלתי ויתווה את העקרונות והמסגרת הכללית בכל הנוגע לתהליכי גיבוש וקביעת רגולציה בישראל. שנית, מיסוד רשות בקרה מרכזית על רגולציה עם סמכויות בחוק 10 שיאפשרו לה לפקח על המערכת הרגולטורית ולפתח את מסוגלותה, ולהוות גורם מקצועי ממשלתי בתחום הרגולציה.

כך למשל, הצוות מציע להקים בחוק את רשות הרגולציה כרשות מקצועית במשרד ראש הממשלה אשר תמלא תפקידים מרכזיים ברוח המלצות המדינות המפותחות. מוצע כי בראש הרשות תעמוד מועצה שתנוהל בידי יו"ר מקצועי ועצמאי בעל מומחיות בתחום וניסיון משמעותי בעבודה ממשלתית. היו"ר יכהן כמנהל הרשות וכיו"ר המועצה. במועצה יכהנו גם נציגים מקצועיים מתוך עובדי המשרד מטעם משרד ראש הממשלה, אגף התקציבים במשרד האוצר, משרד המשפטים וכן שני נציגי ציבור בעלי מומחיות בתחום הרגולציה והשכלה רלוונטית. יש לציין כי זו לא הממשלה הראשונה שטוענת כי תילחם ברגולציה.

על השולחן שורה של הצעות. אחת מהן - לכלול בחוק עקרונות מנחים לרגולציה חכמה, שיהיו קריאת כיוון לרגולטורים ויגדירו את מאפייניה של רגולציה איכותית שהיא היעד אליו המערכת הרגולטורית נדרשת לשאוף. הצעה נוספת - מנגנון "אמץ או הסבר", מוצע כי רשות הרגולציה תוסמך להציע לרגולטורים לבחון מחדש רגולציה קיימת או לקיים בחינה כזו בעצמה ולהמליץ על תיקונים נדרשים. הצעה שלישית - תוכנית שנתית להפחתת נטל רגולטורי וביורוקרטי. מוצע לקבוע כי הממשלה תאשר תוכנית להפחתת נטל רגולטורי לכל המשרדים הרגולטוריים או לחלקם במועד אישור התקציב השנתי.