חגיגות פורים בירושלים, 2021
צילום: שיר תורם, פלאש 90

מה יותר חשוב: לאהוב יהודים, או לתמוך בישראל?

אחרי ששאלנו מהי יהדות, הפעם נתעכב על היהודים - מהן "החובות" שעל יהודי לקיים? שאלנו את המשתתפים בפרויקט המדד - כמה חשוב שיהודי יאהב יהודים אחרים, ויתמוך בישראל
שמואל רוזנר, המדד
11 ביולי 2021
14:30

במסגרת המיזם מיהו יהודי, אנחנו שואלים ״מיהם היהודים״? ביום שישי ניסינו להוסיף על השאלה הזאת קומה, ועסקנו בסוגיה ״מהי היהדות״. היום נוסיף עוד קומה: מהן חובות היהודים? ואם ״חובות״ מרגיש קצת כבד מדי, ומחייב מדי, ננסה ״משימות״.

במסגרת הבירור המקיף שאנחנו עורכים, אנחנו מנסים לברר, בין השאר, האם יהודיות היא פשוט טענה עובדתית על השתייכותם של בני אדם לקבוצה מסוימת, או שמא יש בצידה גם טענה על אורחות חייהם, על מחויבות שלהם לערכים מסוימים, או להתנהגויות מסוימות. נאמר, יהודים הם מי שמדליקים נרות חנוכה.

השאלה הזאת מתקיימת בכמה רמות. אפשר לשאול: מה חייבים יהודים לעשות? אפשר גם לשאול: מה אם אינם עושים? האם יהודיה שאינה מדליקה נרות חנוכה היא ״פחות יהודיה״, או אולי אפילו "לא יהודיה". האם יהודי שאיננו דואג לחלשים בחברה הוא ״פחות יהודי״, או אולי אפילו "לא יהודי".

כלומר, ישנה שאלת המחויבות, וישנה השאלה עד כמה המחויבות מהותית לעצם היותם של יהודים – יהודים. אפשר לומר: יהודים לא חייבים לעשות שום דבר. אפשר לומר: הם חייבים, אבל זה לא משנה ביחס להשתייכותם לקבוצה היהודית. אפשר לומר: הם חייבים, וזה גם קובע במידה חלקית או מלאה את מידת שייכותם לקבוצה.

יש לכם אמון בבנט כראש ממשלה? בלפיד כשר חוץ? בליברמן כשר אוצר? בואו והשיבו לסקר המדד

כל זה תיאורטי מדי? בואו נשתמש בדוגמאות. אנחנו ממשיכים לאסוף את תשובותיכם, אנחנו כבר מנתחים את התשובות שקיבלנו עד עכשיו. אחרי שבוע, זה כבר יותר ממאות, זה כבר עבר לאלפים. ובינתיים, במהלך הדרך, מציגים קטעי תמונות, חלקי מידע. עדיין לא משוקלל - פרופ׳ קמיל פוקס עובד על זה, עדיין לא מעובד לדו"ח מלא והחלטי. ובכל זאת, הצצה מעניינת על שאלות ממוקדות והתשובות שהתקבלו עד כה.

היום נציג שתיים – שתיהן מהאוסף המתייחס למחויבויות של יהודים. שאלנו כך: ״מהרשימה הבאה, אנא סמנו מה בעיניכם כל היהודים צריכים לעשות״. שתיים מהאפשרויות שצריך לומר אם כן או לא – כלומר, האם היהודים מחויבים להן או לא, הן אלה:

>> ״לאהוב יהודים (במיוחד)״

>> ״לתמוך במדינת ישראל״

כאמור, אנחנו עוד לא יכולים למסור נתון אמין שמייצג את עמדת כלל הציבור על השאלות האלה. אבל אנחנו כן יכולים להראות כיצד קבוצות שונות משיבות עליהן באופן שונה. במקרה הזה, בדקנו את התשובות בהתפלגות לפי סולם המסורת, מ״חילונים לחלוטין״ ועד ״חרדים״. בסקר שלנו החלוקה של האוכלוסייה היהודית היא לשבע קבוצות. בגרף תוכלו לראות איזה שיעור מכל קבוצה סבורים שיהודים מחויבים לאהוב יהודים אחרים, ואיזה שיעור מכל קבוצה סבורים שיהודים מחויבים לתמוך בישראל:

מה אנחנו לומדים כאן? כמה דברים מעניינים.

קודם כל, באופן כללי, ככל שרמת שמירת המסורת עולה, כך עולה הדרישה לאהוב יהודים. לעומת זאת, הדרישה לתמוך בישראל נפוצה יותר בקבוצות הפחות מסורתיות. בעיקר בקרב חרדים, ברור שאהבת יהודים חיונית, ותמיכה בישראל פחות. אבל גם רוב הדתיים חושבים שיותר חשוב לאהוב יהודים מלתמוך בישראל, בעוד שבקרב המסורתים והחילונים יש העדפה ברורה לתמיכה בישראל על פני אהבה ליהודים כמפתח ליהודיות. למעשה, אפשר לראות בגרף הזה עוד מופע של הטענה המוכרת על ״יהודיות״ מול ״ישראליות״. ישנם יהודים שהדגש שלהם הוא על אהבת כלל היהודים, ישנם יהודים שהדגש שלהם ממוקד במדינת ישראל.

עוד שווה לשים לב, שבקרב הדתיים, אין פער גדול בין הדרישה לאהוב יהודים והדרישה לתמוך בישראל. הדתיים משלבים את שני התנאים הללו בטבעיות שנובעת מהאידיאולוגיה הכללית שלהם. אבל בקרב חילונים וחרדים הפער גדול. אצל החילונים לצד של תמיכה בישראל הרבה יותר מאהבה ליהודים, ואילו אצל החרדים לצד ההפוך של אהבה, הרבה יותר מתמיכה.

אפשר להניח (לא שאלנו) שחלק מהחילונים יראו בהצעה שיש לאהוב יהודים במיוחד משהו לא לגמרי ראוי, אולי מפלה, אולי לא מנומס (אני מכיר כמה שיאמרו גם גזעני). אפשר להניח שבקרב החרדים, שרובם מזהים את היהודיות כ״מוצא״ או כ״דת״, אין שום בעיה לאהוב יהודים במיוחד. מצד שני, את מדינת ישראל אינם מזהים כביטוי של יהודיות שיש חובה לתמוך בו כדי להיחשב יהודי. זה לא שאינם רוצים תמיכה בישראל, רובם בוודאי רוצים בזה. אבל לא רואים קשר בין זה לבין יהודיות.