-
צילום: פלאש 90, יונתן זינדל

בג"ץ קבע: לא ניתן לאסור הרצאת נשים במסלולים לחרדים באקדמיה

שופטי העליון הכריעו שניתן לקיים מסלולי לימוד לחרדים, המתקיימים בהפרדה מגדרית. יחד עם זאת - הוחלט שאין להדיר נשים מלהרצות במסלולים אלה
תמר אלמוג
12 ביולי 2021
20:12

ההפרדה המגדרית באקדמיה: בג"ץ קבע היום (שני) שמדיניות המאפשרת הדרת מרצות ממסלולים שבהם לומדים גברים בלבד מהווה אפליה אסורה של מרצות במוסדות להשכלה גבוהה, ולכן יש לבטלה לאלתר. יחד עם זאת, נקבע שניתן לקיים מסלולי לימוד בהפרדה מגדרית.

בהחלטה נכתב, שלשם הגברת השילוב של הציבור החרדי במערכת ההשכלה הגבוהה רשאית הייתה המועצה להשכלה גבוהה לקבוע מתווה לשילוב הציבור החרדי באקדמיה, לרבות מסלולי לימוד בהפרדה מגדרית. עם זאת, נקבע כי יש לאכוף את איסור ההפרדה במרחבים הציבוריים בקמפוסים, וכי מדיניות המאפשרת הדרת מרצות ממסלולים שבהם לומדים גברים בלבד מהווה אפליה אסורה כלפי מרצות.

בהרכב ישבו חמישה משופטי בג"ץ. החלטתם על האיסור להפלות נשים מרצות התקבלה פה אחד, ואילו ההחלטה לאפשר הפרדה מגדרית בכיתות הלימוד אך לאסור אותה במרחב הציבורי התקבלה ברוב של שלושה מול שניים. 

ד"ר יופי תירוש, ממבילות המאבק נגד הפרדה באקדמיה, אמרה בתגובה להחלטה: "בג״ץ העניק היום תקווה לחברה הישראלית ולנשותיה. פסק הדין מפסיק את הפגיעה החמורה בשוויון ההזדמנויות של מרצות, וכן קובע שאין לאפשר הפרדה פיזית במרחבים ציבוריים בקמפוס, ואין לקיים לימודים בהפרדה אחרי התואר הראשון. בכך הוא פוסל את מדיניותה המפלה של המועצה להשכלה גבוהה ולפרקטיקה של המוסדות האקדמיים המפעילים תוכניות בהפרדה בין המינים. סומן פה גבול חשוב לשילוב חרדים – מטרה חשובה, אך לא במחיר הפגיעה בעקרון היסוד של שוויון".

פרופ' יובל אלבשן, דיקן הקמפוסים החרדיים של הקריה האקדמית אונו, ברך על ההחלטה: "משמח מאוד שבג"ץ הבהיר אחת ולתמיד שאין בין הפרדה מגדרית שמאפשרת לנשים חרדיות ולגברים חרדים ללמוד באקדמיה ודרכה להשתלב במקצועות העלית - משפטים, חשבונאות ומקצועות הבריאות לבין אפליית והדרת נשים דבר וחצי דבר".