פסטיבל מספרי סיפורים - נשים ציוניות | חלק ב'

פסטיבל מספרי סיפורים - נשים ציוניות | חלק ב'

נשים ציוניות - חלק ב. איפה הייתה הציונות בלי הנשים האגדיות שפעלו, דחפו, ושימשו כמנוע מרכזי לפעילות הציונית ברחבי העולם. באירופה- ויצ"ו, בארה"ב- הדסה, ומאוחר יותר בישראל- נעמ"ת, נשים עובדות ומתנדבות.
מערכת כאן
30 ביולי 2021
13:08