t
-
צילום: פלאש 90

הדיון על 1 בספטמבר: אלה המחלוקות על פתיחת שנת הלימודים

לפי המתווה שפרסם משרד החינוך, שנת הלימודים הבאה תיפתח כסדרה - מגן הילדים עד כיתה י"ב, כולל חינוך בלתי פורמלי. יופעל פיילוט לצמצום ימי הבידוד ל-48 שעות לתלמידים ועובדי הוראה • קיימת מחלוקת מול משרד הבריאות לגבי משך הבידודים ומדיניות החיסונים במערכת החינוך
כתבי כאן חדשות
25 ביולי 2021
07:38
עודכן ב 20:37

הדיון על 1 בספטמבר: על אף שכלל הצדדים מסכימים כי יש לפתוח את שנת הלימודים במועדה, הדיון אצל ראש הממשלה נפתלי בנט הערב (ראשון) הסתיים ללא הסכמות לגבי כמה מחלוקות בין משרדי החינוך והבריאות. המחלוקת בין המשרדים נוגעת למשך הבידודים, והאם יחסנו ויעודדו חיסונים במערכת החינוך.

משרד הבריאות מציע מתווה לפיו יבוצע פיילוט במערכת החינוך החרדית, שמתחילה את פעילותה לפני 1 בספטמבר. במסגרת הפיילוט תלמידים שבאו במגע עם חולה מאומת - יעברו בדיקות קורונה במשך שבוע רצוף.

בנט פנה בדיון לשרת החינוך יפעת שאשא-ביטון: "את לא רוצה חיסונים בבתי הספר, וניצן (שר הבריאות, כ"ח) לא מוכן לקצר את ימי הבידוד כי זו עמדת גורמי המקצוע שלו. יש את האפשרות שכל משרד יתבצר בשלו - את תסרבי לחסן, הוא יסרב לקצר - או האפשרות השנייה, שהיא שתשבו יחד ובדיאלוג משותף תמצאו פשרות, כמו שמצופה מכם".

מוקדם יותר היום משרד החינוך פרסם את המתווה לפתיחת שנת הלימודים, נכון למצב התחלואה הנוכחי. לפי המתווה שפורסם, שנת הלימודים תיפתח כסדרה ובמועדה - 1 בספטמבר, ללא חלוקה לקפסולות מגני הילדים ועד כיתות י"ב ללא תלות בצבע היישוב. עוד צוין כי משרד הבריאות ומשרד החינוך יפעילו תוכנית ניסיונית, לבחינת האפשרות לצמצם ל-48 שעות את תקופת הבידוד לעובדי-הוראה ותלמידים שנבדקו ונמצאו שליליים. עם זאת, כמה מהנושאים כאמור עדיין נמצאים במחלוקת בין המשרדים.

עיקרי מתווה משרד החינוך

• פתיחה של כל מוסדות החינוך ללמידה פיזית, ללא תלות בצבע הרשות.

• מדיניות בידוד מותאמת למערכת החינוך: לאחר כל חשיפה לתלמיד חולה, ייעשו בדיקות מהירות לתלמידים כדי לצמצם את ימי הבידוד שלהם. במקרה של תלמיד חולה בכיתה, שאר התלמידים ייכנסו לבידוד של 48 שעות שבמהלכן יעברו שתי בדיקות - הנושא טרם סוכם סופית.

• עם המעבר של רשות לצבע כתום, יתבצעו מהלכים בית-ספריים לצמצום מגעים, כמו כן, יתוגברו פעולות מניעה ואיתור, בהם: מגן חינוך ובדיקות מהירות.

• סגירת מוסד חינוכי תיעשה רק בהינתן עלייה משמעותית בתחלואה במוסד החינוכי, בהחלטה משותפת של מנהל המחוז ולשכת הבריאות.

• מסגרות הצהרונים תפעלנה כבשגרה.

• פעילויות בלתי פורמליות תתקיימנה בכל תנאי, אך ברשויות כתומות ואדומות הן תתקיימנה רק בשטחים פתוחים.

• הסעות יופעלו כרגיל.

• תינתן גמישות למוסדות חינוך לשם צמצום מגעים במוסדות חינוך בהתאם לשלב הגיל. מנהל בית הספר ינקוט בצעדים לצמצום מגעים, בהתאם לשיקול דעתו, ובהם: מעבר לקבוצות לימוד קטנות, הפרדה בין השכבות במרחבי הפעילות השונים, שילוב למידה מרחוק.

• דיגום וניטור מקדים: התכנית תתבסס על פי התעדוף הבא -

   - התמקדות בערים אדומות.

   - התמקדות בבתי ספר יסודיים ובפרט בתלמידי כיתות ה'-ו'.

   - בהתאם ליכולת יבוצעו דיגומים מדגמיים תחילה בערים כתומות

   - בדיקה וולונטרית, מותנית באישור הורים.

   - הסברה חיובית שמשותפת למשרדי החינוך והבריאות.

עוד נמסר ממשרד החינוך כי כדי להגדיל את היקף פטורי הבידוד של תלמידים וצוותי חינוך, יתבצע בחודשי אוגוסט-ספטמבר מבצע ארצי של בדיקות סרולוגיות

• קהל יעד: כלל התלמידים וצוותי ההוראה שאינם פטורי בידוד, בדגש על תלמידי יסודי ובפרט תלמידי כיתות ה'-ו'.

• הבדיקות יסייעו באיתור תלמידים הנושאים נוגדנים לקורונה ללא גילוי תסמינים לכלל התלמידים.

• המבצע ייערך בשיתוף של משרדי הבריאות, החינוך והשלטון המקומי.

השתתפו בהכנת הידיעה: עמיחי שטיין, לירן כוג'הינוף ונוב ראובני