-

איזה רפורמות כבר יצאו מחוק ההסדרים?

בשבועות האחרונים ראינו שורה של מהלכים שאפתניים של משרד האוצר, שהוצגו במטרה לכלול אותם בחוק ההסדרים, אבל רק בסוף השבוע הטיוטה הרשמית של החוק הופצה לשרים ולציבור. אז מה יש בה?
ליאל קייזר
26 ביולי 2021
14:47

בשבועות האחרונים ראינו שורת מהלכים שאפתניים של משרד האוצר, שהוצגו במטרה לכלול אותם בחוק ההסדרים, אבל רק בסוף השבוע הטיוטה הרשמית של החוק הופצה לשרים ולציבור. ליאל קייזר בדקה מה יש בה, ובעיקר – מה אין בה.