כאן מציינים | מתירים נדרים

כל נדרי וחרמי בטלים ומבוטלים. צפו באזרחים מתירים נדרים למען חברה ישראלית טובה יותר
מערכת כאן
10 בנובמבר 2016
11:07